RUT Avdrag IT-Service

Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Krav för rutavdrag:

  • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden, se Krav på din bostad.
  • Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av: data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet, utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen, dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av

  • datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner
  • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
  • mediaspelare, digitalboxar, blurayspelare och Apple-tv
  • paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifiutrustning
  • bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem

Rutavdrag ges även för arbete med

  • felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram
  • enklare rådgivning och handledning.

Kostnad för resor ingår inte i avdraget.
Du behöver inte göra något! Det är vi som ansöker om avdraget hos skatteverket.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

42store AB
0570-10042
info@42store.se